Vilkår for bruk av e-Boks

Disse vilkårene gjelder for opprettelse og bruk av e-Boks.

Om e-Boks

e-Boks er din personlige sikre postboks på nettet. e-Boks leveres av:

e-Boks AS (Organisasjonsnr 996460320)
Haavard Martinsens vei 54
NO-0045 Oslo

Som eies av:

e-Boks A/S (Organisasjonsnr 25674154)
Dampfærgevej 28, 1. sal
DK-2100 København Ø
Danmark

Norske e-Boks AS benytter danske e-Boks A/S som databehandler. Driften av e-Boks utføres av:

KMD A/S (Organisasjonsnr 26911745) i Danmark.

Tilgang til e-Boks

e-Boks gir deg tilgang til brev, kunngjøringer osv. fra offentlige myndigheter og virksomheter du registrerer deg hos, i tillegg til dine personlige arkiver i e-Boks.

Post fra det offentlige og øvrige avsendere

Når du oppretter deg som bruker hos e-Boks AS, velger du e-Boks AS som postkasse til post fra alle potensielle avsendere, herunder det offentlige og øvrige avsendere som private virksomheter, organisasjoner m.fl., og aksepterer å motta kommunikasjon, herunder brev, kunngjøringer osv. fra disse avsenderne i e-Boks AS.

Du vil motta post fra det offentlige, med mindre du har reservert deg mot kommunikasjon på nett fra det offentlige, eller har registrert en annen postkasseleverandør i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Hva gjelder post fra øvrige avsendere, herunder private virksomheter, organisasjoner m.fl., kan du til enhver tid avmelde konkrete avsendere i e-Boks. Dermed vil du ikke i fremtiden motta post fra disse, med mindre du direkte overfor den gjeldende avsender har gitt et samtykke til å motta post fra denne.

Rettsvirkning

Brev, kunngjøringer osv. som du mottar i e-Boks, har samme juridiske rettskraft med tanke på bl.a. betalings-, aksept- og klagefrister som om de ble mottatt via vanlig post. Avsender kan be om bekreftelse på at meddelelsen ble åpnet av deg.

Etter at du har registrert deg for å motta brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks, vil du ikke lenger motta brev, kunngjøringer osv. som vanlig post.

Løpende kontroll

Du er selv ansvarlig for:

 • jevnlig å kontrollere om det finnes nye brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks. Dette gjelder uansett om du velger å motta melding om nye brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks, som beskrevet umiddelbart under:
 • at e-Boks har riktig elektronisk adresse (e-post) hvis du ønsker å motta melding når det er nye brev, kunngjøringer osv. i e-Boks, og å opplyse e-Boks om endringer tilknyttet dette.

Arkivering

Du er ansvarlig for å passe på at de dokumentene som du arkiverer i din e-Boks, overholder gjeldende norsk lovgivning.

Slette dokumenter

Du er ansvarlig for dokumenter som du selv sletter fra din e-Boks.

e-Boks oppbevarer en back up kopi av dine data i opptil 6 måneder fra du har slettet disse fra din e-Boks. Data i back up kopi er imidlertid ikke tilgjengelige for søk eller behandling av deg selv eller e-Boks. Innsyn i data, som bare finnes i back up kopi gis bare ut mot en forhåndsbetaling av utgiftene som e-Boks og e-Boks´ underleverandører pådrar seg i prosessen.

Anmeldelse av misbruk og uregelmessigheter

Du er forpliktet til å varsle e-Boks umiddelbart hvis du bli oppmerksom på, eller får mistanke om, uregelmessigheter eller misbruk av din e-Boks.

Andres bruk av din e-Boks

Dersom du ønsker at andre skal få tilgang til brev, kunngjøringer osv., som du mottar i e-Boks, kan du gi andre tilgang til din e-Boks gjennom funksjonaliteten i e- Boks. Du må ikke gi adgangskoden, som du benytter til å logge på e-Boks, videre til andre.

Du er ansvarlig for tap som følge av andres uautoriserte bruk av din e-Boks, dersom e-Boks kan bevise at du har gitt den som har foretatt uautorisert bruk, tilgang til din e-Boks under omstendigheter der du innså eller burde ha innsett, at fare for misbruk kunne oppstå.

Ansvar

e-Boks ansvar

e-Boks har ansvaret for å sende brev, kunngjøringer osv. til deg i din e-Boks fra de myndigheter og virksomheter du registrerer deg hos, samt å oppbevare disse i din e-Boks.

Med de begrensingene som er nevnt under, er e-Boks ansvarlig for å oppbevare filer, brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks inntil du selv sletter dem.

e-Boks står ansvarlig for tap som følge av uautorisert bruk, med mindre e-Boks kan bevise at du ikke har varslet e-Boks umiddelbart etter at du er blitt oppmerksom på, eller har fått mistanke om, uregelmessigheter eller misbruk av din e-Boks. e-Boks treffer nødvendige tiltak for å hindre tredjeparts uautoriserte tilgang til systemet.

e-Boks er ansvarlig for uautorisert bruk av systemet som finner sted etter at du har varslet e-Boks om uregelmessigheter eller misbruk av din e-Boks som du er blitt oppmerksom på eller har fått mistanke om.

e-Boks er ikke ansvarlig for innholdet i brev, kunngjøringer, dokumenter osv. som du mottar eller arkiverer i din e-Boks.

e-Boks er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinkelse ved levering av brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks, herunder men ikke begrenset til tapt fordel, ulempe, kurstap, purregebyr eller andre direkte eller indirekte følger av en eventuell forsinkelse.

e-Boks er ikke ansvarlig for tap som følge av a) driftsforstyrrelser som hindrer bruk av systemet, b) brudd i din tilgang til systemet, herunder men ikke begrenset til feil på ditt utstyr, programmer eller Internett-forbindelse.

e-Boks er ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av endringer i lover eller forskrifter, pågående eller overhengende fare for krig, opprør, sivil urolighet, hærverk, sabotasje, terror, streik, lock-out, boikott og blokade, uansett om det er e-Boks selv eller dets organisasjon konflikten er rettet mot eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, også når konflikten bare rammer deler av e-Boks' funksjoner, samt nedetid i driften av datamaskinene (inkludert svikt i leveranser fra eksterne leverandører av driften av datamaskinen) som skyldes ovenstående.

e-Boks er ellers ansvarlig for tap i henhold til norsk retts vanlige regler.

Registrering og behandling av fødselsnummer

e-Boks registrerer og oppbevarer ditt fødselsnummer i forbindelse med opprettelsen av din e-Boks og er dataansvarlig herfor.

Fødselsnummeret ditt brukes utelukkende av e-Boks til identifisering av deg som rett mottaker av brev, kunngjøringer osv. Du mottaker brev, kunngjøringer osv. fra de offentlige myndigheter og virksomheter du har registrert deg for i e-Boks. Offentlige myndigheter og virksomheter som du ikke har registrert deg for, kan tilbyde deg brev, kunngjøringer osv. men disse legges ikke i din e-Boks før du aksepterer det eller registrere deg for dem i e-Boks.

Videreformidling av fødselsnummer

Når du oppretter din e-Boks, aksepterer du å motta brev, kunngjøringer osv. fra det offentlige, avsendere du registrerer i e-Boks samt andre avsendere som du har inngått avtale med, hvor de kan sende brev, kunngjøringer osv. til deg i din e-Boks.

e-Boks utveksler ditt fødselsnummer med de myndigheter og virksomheter du registrerer deg hos. Fødselsnummeret er nødvendig for at de myndigheter og virksomheter som sender elektroniske brev, kunngjøringer osv. til din e-Boks, kan være sikre på at det er rett person som mottar dokumentene.

Fødselsnummeret ditt skal utelukkende brukes av de virksomheter og myndigheter som du registrerer deg hos, til identifisering av deg som rett mottaker av brev, kunngjøringer osv. i din e-Boks. Fødselsnummeret skal ikke videreformidles, videreselges eller brukes til andre formål enn e-Boks, med mindre virksomheten eller myndigheten allerede er berettiget til dette. Fødselsnummeret videreformidles elektronisk i de tilfeller der man via en lenke i e-Boks kan komme til en annen hjemmeside og automatisk bli pålogget. Dette skjer med sikte på at du også skal kunne melde deg på og av ytelser i e-Boks fra disse tjenestene, samt oppdatere e-postadressen som benyttes ved melding om ny e-post.

Loggføring og cookies

e-Boks loggfører alle vesentlige hendelser i e-Boks, for eksempel adgang, adgangsforsøk, lesing og sletting av dokumenter. Loggen anvendes til sporing av eventuelle uautoriserte adgangsforsøk. Loggen oppbevares i maksimalt 6 år, hvorpå den slettes.

e-Boks samle inn anonymiserte opplysninger om bruk av e-Boks og besøk på e-Boks hjemmesider til statistiske formål (f. eks antall besøk på forskjellige sider) og for å forbedre e-Boks tjenester. e-Boks innhenter også opplysninger om PC´en du logger på fra (ikke personopplysninger) til bruk for sikkerhettiltak. Du kan ikke få tilgang til e-Boks med mindre du aksepterer cookies. Opplysningene vi innhenter om PCen omfatter:

 1. Internetbrowser og browserinnstillinger
 2. Operativsystem
 3. Internetforbindelse (ISDN, ADSL e.l.)
 4. Skjermoppløsning og -innstillinger

Utover dette innhenter vi:

 • Informasjon om IP adresse
  Denne informasjonen sammenstilles ikke med dine personopplysninger.
  Informasjonen kan anvendes under etterforskning av misbruk eller forsøk på misbruk av din e-Boks.

Innsamling:

e-Boks AS kan samle inn personopplysninger om deg på ulike måter, bl.a. a) når du registrerer deg som bruker, b) ved å bruke informasjonskapsler, c) når du selv gir opplysninger, f.eks. ved å abonnere på et nyhetsbrev, og d) fra offentlige registre, dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å forbedre vårt produkt og tjeneste vi tilbyr deg.

Informasjon

e-Boks kan løpende sende deg elektronisk informasjon om nye muligheter, driftsinformasjon og annet vedrørende e-Boks.

Datering

Datoen i tilsendte brev, kunngjøringer osv. kan være forskjellig fra datostemplingen i e-Boks. I forbindelse med avtaler, tids- og betalingsfrister m.m. gjelder datoen i tilsendte brev.

Endringer og avregistrering

Endring av vilkår

e-Boks kan når som helst endre vilkårene. Du mottar en melding om dette på www.e-boks.no

Hvis e-Boks foretar vesentlige innskrenkninger i bruksområdet på systemet, vil dette bli meddelt deg med minst én måneds varsel på www.e-boks.no, samt ved utsendelse av en melding på din e-Boks.

Hvis e-Boks' bruksområde utvides med nye funksjoner, må du registrere deg for disse separat.

Avregistrering

Med mindre du har inngått en avtale med en avsender som krever at du har e-Boks, kan du til enhver tid avregistrere deg for mottak av brev, kunngjøringer osv. fra myndigheter og virksomheter i din e-Boks på www.e-boks.no. Avregistreringen trer i kraft med 7 (sju) dagers varsel. Som en følge av avregistreringen, vil du i fremtiden motta disse brevene, kunngjøringene osv. som vanlig post.

Sletting av e-Boks

Sletting ved manglende bruk av e-Boks

Såfremt du ikke bruker din e-Boks i løpet av fem år, forbeholder e-Boks seg retten til å slette din e-Boks. Som en følge av dette, blir din tilgang til e-Boks sperret.

Sletting ved dødsfall

Ved dødsfall forbeholder e-Boks seg retten til å slette brukerens e-Boks etter 15 måneder.

Version 2.1 - 06.08.2018