Sluttbrukerlisensvilkår for bruk av e-Boks App

Generelt

Ved å ta i bruk e-Boks-appen aksepterer du å være bundet av disse bruksvilkårene.

e-Boks-appen (Appen) og alle rettigheter forbundet med dette, f.eks. varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Appen og tilhørende programvare, tilhører e-Boks A/S, Dampfærgevej 28, 1. sal DK-2100 København Ø, Danmark (Tjenesteleverandøren).

Bruksretten

Du får en ikke-eksklusiv og ikke-overdragbar rett til å bruke Appen på enhver smarttelefon eller nettbrett (iOS eller Android) som du eier eller kontrollerer innenfor rammene av disse bruksvilkårene og dansk opphavsrettslovgivning. Du kan ikke distribuere Appen eller gjøre den tilgjengelig over et nettverk. Du kan ikke leie ut, lease, låne ut, underlisensiere eller selge denne Appen. Du kan ikke forsøke å utlede kildekoden, modifisere, eller skape avledede verker (derivater) av denne Appen.

Enhver overtredelse av disse bruksvilkårene og/eller overtredelse av dansk opphavsrettslovgivning vil automatisk oppheve din rett til å bruke Appen i henhold til disse bruksvilkårene. I tillegg til å oppheve din rett til å bruke Appen, kan enhver overtredelse av disse bruksvilkårene og/eller overtredelse av dansk opphavsrettslovgivning medføre at det innledes rettslige skritt mot deg.

Tjenesteleverandøren kan til enhver tid tilbakekalle eller endre din rett til å bruke Appen i henhold til disse bruksvilkårene.

Datavern

Du tillater at Tjenesteleverandøren innsamler visse personlige opplysninger vedrørende din bruk av Appen og tekniske opplysninger om din smarttelefon eller ditt nettbrett. Opplysninger om din bruk av Appen og tekniske opplysninger om din smarttelefon eller ditt nettbrett blir behandlet i samsvar med Tjenesteleverandørens retningslinjer for personvern, som du finner på Tjenesteleverandørens hjemmeside.

e-Boks-tjenester

Appen gir deg tilgang til utvalgt funksjonalitet i e-Boks (tjenester). Denne tilgangen er regulert av "e-Boks vilkår" og "Vilkår for bruk av e-Boks mobil", som du finner på Tjenesteleverandørens hjemmeside.

Ansvarsbegrensning

Denne Appen er gratis og tilbys av Tjenesteleverandøren "som den er". Tjenesteleverandøren påtar seg intet erstatningsansvar for misligholdelse av kontrakt, manglende ytelse, manglende funksjonalitet eller forsinkelser i Appen.

Tjenesteleverandøren påtar seg intet erstatningsansvar for skader på din smarttelefon eller ditt nettbrett forårsaket av Appen, tap av data, tapt avanse eller andre skader forsaket av Appen.

Version 1.0 - 30.01.2011