Vilkår for bruk av e-Boks mobil

I disse vilkårene skiller vi mellom e-Boks tilkoblet via mobiltelefon heretter kalt e-Boks Mobil, og e-Boks tilkoblet via PC, heretter kalt e-Boks.

Vilkårene for bruk av e-Boks Mobil er et tillegg til de alminnelige vilkårene for e-Boks, som også gjelder for mobilløsningen.

Du må være bruker av e-Boks fra før for å kunne bruke e-Boks Mobil.

Hva kan du bruke e-Boks mobil til?

Du kan ikke utføre alle de kjente funksjonene fra e-Boks i e-Boks Mobil. Med e-Boks Mobil kan du blant annet:

  • Lese post
  • Foreta postbehandling, dvs. endre navn, arkivere, flytte, markere som lest/ulest og slette meldinger
  • Registrere deg som mottaker av post fra private virksomheter
  • Laste opp filer, herunder bilder, til innboksen din
  • Administrere innstillingene dine, dvs. e-postadresse
  • Lese nyheter om e-Boks
  • Finne hjelp

Listen er ikke uttømmende, ettersom e-Boks arbeider løpende med å legge til ny funksjonalitet i e-Boks Mobil.

Andre funksjoner i e-Boks, som ikke er tilgjengelige i e-Boks Mobil, kan du fortsatt bruke i e-Boks fra en PC.

Pålogging til e-Boks Mobil

Påloggingen til e-Boks Mobil er annerledes enn den du kjenner fra e-Boks. Når du skal logge deg på e-Boks Mobil, trenger du følgende:

  • Bruker-ID-en personnummeret ditt
  • Passordet, som du finner og vedlikeholder i e-Boks under innstillinger
  • Aktiveringskoden, som du finner og vedlikeholder i e-Boks under innstillinger

Opplasting til e-Boks Mobil

Med e-Boks Mobil kan du laste opp bilder du har tatt med mobilkameraet. Det finnes mange situasjoner der dette kan være en nyttig funksjon. Du kan f.eks. fotografere og lagre bilder av verdigjenstandene dine, du kan fotografere og lagre rammenumrene på syklene i husstanden og du kan fotografere og laste opp kvitteringer og garantibevis. e-Boks A/S garanterer imidlertid ikke at bildene som er lastet opp på e-Boks, i ettertid kan fungere som tilstrekkelig dokumentasjon i forbindelse med reklamasjons- og garantiforpliktelser/-rettigheter.

Særskilte regler for sikkerhet, sperring m.m.

Hvis du får mistanke om at andre har fått kjennskap til passordet eller aktiveringskoden til e-Boks Mobil, må du så snart som mulig endre kodene i e-Boks under Innstillinger.

Hvis du mister mobiltelefonen eller nettbrettet, må du snarest mulig generere en ny aktiveringskode i e-Boks. Deretter vil den savnede mobiltelefonen (eller nettbrettet) ikke lenger kunne kobles til e-Boks.

Kontakt

e-Boks A/S
Haavard Martinsensvei 54
0045 Oslo
Telefon +47 228 98 500

Version 1.0